Nová akcia

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Štvrtok | 10:00 - 23:00

Piatok - Sobota | 10:00 - 24:00

Nedeľa | 12:30 - 23:00